GNH Retreat with Phd Ha Vinh Tho - Nam Cat Tien 22-24.4

A NEW PERSPECTIVE ON DEVELOPMENT, EDUCATION & HAPPINESS - GÓC NHÌN MỚI VỀ PHÁT TRIỂN, GIÁO DỤC & KINH TẾ DỰA TRÊN TRIẾT LÝ TỔNG HẠNH PHÚC QUỐC GIA (GNH) 

 Tất cả mọi người đều mong muốn hạnh phúc, và như câu nói thường được trích dẫn từ triết gia Aristole: “Hạnh phúc là ý nghĩa và mục đích của cuộc sống, là toàn bộ mục tiêu và kết thúc của sự tồn tại nhân loại.” 

Nhưng nghịch lý thay cho đến gần đây vẫn có rất ít những nỗ lực để hiện thực hóa những điều kiện cần thiết nhằm đạt được hạnh phúc trong hai lĩnh vực quan trọng của xã hội: giáo dục và kinh tế. 

Tình hình đang bắt đầu thay đổi, Liên Hiệp Quốc đã thêm Hạnh phúc và Sức khoẻ toàn diện vào Các mục tiêu phát triển bền vững. UNESCO vừa mới công bố báo cáo giáo dục: “Trường học hạnh phúc” trong đó Hạnh phúc và Sức khoẻ toàn diện được xem là trọng tâm cho mọi nỗ lực đào tạo. Cùng lúc, nhiều doanh nghiệp trên thế giới đã chuyển hướng chiến lược kinh doanh để tạo ra những ảnh hưởng tích cực đến sức khoẻ toàn diện của nhân viên, cổ đông và toàn xã hội.

Trong chương trình 3 ngày lần này, chúng ta sẽ cùng hiểu sâu về khái niệm hạnh phúc bền vững thực sự, về những phương pháp thực hành nhằm nâng cao Hạnh phúc và Sức khoẻ toàn diện một cách hiệu quả, đồng thời xem xét chiến lược giúp triển khai những ứng dụng này trong hai lĩnh vực quan trọng: giáo dục và kinh tế. 

Chương trình do Eurasia Learning Institute (ELI) thực hiện, đồng hỗ trợ bởi Hạt Giống Hạnh Phúc - Đại Học Hoa Sen & Cty One Life Connection. 

Chương trình có dịch song song Anh-Việt. Nội dung chi tiết & Profile của GS Hà Vĩnh Thọ trong các post dưới đây. 

Hiện tại chúng tôi còn đúng 15 chỗ [Ưu tiên EDUCATORS - Thầy cô & các nhà hoạt động trong lĩnh vực giáo dục] để dành cho các đối tượng quan tâm bên ngoài. Các bạn quan tâm vui lòng đăng ký ngay! 

* Hạn chót đăng ký: Thứ 6, 14.4.2017
* Link đăng ký: https://goo.gl/forms/tj0OUNaQzsE6aPJJ3
* Chi phí: 3.5 - 6.5 tr/người (tất cả chi phí, bao gồm đi lại, ăn ở, học, bằng chứng nhận cho chương trình 3 ngày) 
---> Mức phí 3.5tr là mức phí đặc biệt để hỗ trợ cho đối tượng từ lĩnh vực Giáo Dục & Phát Triển cần hỗ trợ để được tham gia chương trình. 

Liên hệ BTC: 

- Từ Dự án Hạnh Phúc - Trường Hoa Sen:
* Lê Nguyễn Phương Quỳnh: quynh.lnp3815@sinhvien.hoasen.edu.vn
- Từ One Life Connection Training & Consultancy
* Lương Ngọc Tiên: tien.luong@onelifeconnection.com

COMMENT
Date: 18 Apr 2017
Author: Tien Luong

Once a creative advertising copywriter and winning writer of a public contest on the Youth Newspaper, now an aspirational blogger on various topics with a deep passion for life and human potentials. 


View full bio >>