INTRODUCTION

WELCOME
TO ONE LIFE CONNECTION
Improve Performance and Purpose for individuals, teams and organizations with unique training & coaching solutions based on insights and applications of Mindfulness, Neuroscience, Emotional Intelligence, Happiness & Wellbeing in the workplace. Watch and learn more.
view more

in the press

clients

events & programs

MEDITATION FOR THE BUSY BEES
This program is uniquely designed for the always busy "bees" to experiment easy-to-apply meditation techniques and their benefits in our daily work and life!
UNLOCK ENERGY FOR SUCCESS & HAPPINESS (24-25.8.2019)
Understand the effect of energy centers on behaviors, thinking and doing patterns; step by step remove ways of thinking that stand between you and your ultimate success & happiness.
WORKSHOP DOANH NHÂN TỰ TẠI - TÌM TRONG CHÍNH MÌNH
Đây là Workshop đầu tiên trong chuỗi chương trình THÂN – TÂM – TRÍ : CỘI NGUỒN HẠNH PHÚC do YBA Chi hội Tân Sơn Nhất phối hợp cùng One Life Connection và các đơn vị truyền thông, hỗ trợ nhằm giúp các anh chị doanh nhân từng bước thiết lập sự cân bằng nội tâm và một cuộc sống hạnh phúc và trọn vẹn hơn đến từ những giá trị sống sâu sắc và bền vững được truyền đạt từ những chuyên gia và lãnh đạo hàng đầu trong nước và thế giới.
WORKSHOP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ & NGUỒN NHÂN LỰC
Việc lãnh đạo và dẫn dắt tổ chức của mình đi đúng sứ mệnh, là một trong những nhiệm vụ quan trọng của điều hành doanh nghiệp, lãnh đạo và quản lý.
NAVIGATE YOURSELF THROUGH LIFE
The fact that we see something that we did not know before, allows us to change something or act differently later. That's why Systemic Constellation is a useful tool for you. By working consciously on a picture of a system, we inherently influence what is unconscious: e.g. balance can be brought back to a system or tensions can be released.
HỘI THẢO “TÌM TRONG CHÍNH MÌNH”
Hội thảo“Tìm Trong Chính Mình”được tổ chức vào ngày 07/04/2019 nhằm giới thiệu về chương trình đào tạo hàng đầu đến từ Google giúp bạn thành công và hạnh phúc hơn.
view more event & program