WORKSHOP DOANH NHÂN TỈNH THỨC – TRÁCH NHIỆM TỪ CHÍNH MÌNH


 

Tiếp theo sự thành công của Workshop #1: Doanh nhân tự tại – Tìm trong chính mình , ngày 22.10.2019 tới đây One Life Connection sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chuỗi chương trình YBA Thân-Tâm-Trí: Cội Nguồn Hạnh Phúc trong Workshop #2 Chủ đề “Lãnh đạo Tỉnh thức – Trách nhiệm từ chính mình. Chương trình sẽ diễn ra 13:30-18:00 tại Renaissance Riverside Hotel Saigon.

Một trong những phẩm chất được đề cao trong “Từ tốt đến vĩ đại” (Good to Great, tác giả Jim Collins) chính là đức tính khiêm cung của người lãnh đạo. Người lãnh đạo vĩ đại không phải là người dành hết những kết quả về mình mà sẽ ghi công cho đội ngũ. Ngược lại khi đối diện với những thất bại, không thành công trong việc hoạch định và triển khai chiến lược thì họ sẽ nhận trách nhiệm về mình trước tiên.

Trong một môi trường kinh doanh biến động như hiện nay, những người chủ doanh nghiệp, những người lãnh đạo doanh nghiệp hơn ai hết chính là người tạo nên tầm nhìn lâu dài của tổ chức mình.

Muốn làm được việc này, người doanh nhân trước hết cần là người thuyền trưởng tỉnh thức, với những quyết định và chính kiến rõ ràng, và trước những tình huống khó khăn, họ sẽ là những người đầu tiên chịu trách nhiệm. Họ trở thành hình mẫu lãnh đạo với những giá trị cốt lõi, làm nền móng phát triển văn hoá tổ chức bền vững.

👉Chúng ta đang ở đâu trong bức tranh tổng thể này?

👉Chúng ta cần thay đổi gì về tư duy để có thể phát huy năng lực lãnh đạo “từ tốt đến vĩ đại”?

👉Điều này sẽ đem lại những tác động lâu dài như thế nào với tổ chức của chúng ta?

Workshop #2: DOANH NHÂN TỈNH THỨC – TRÁCH NHIỆM TỪ CHÍNH MÌNH sẽ đem đến những câu chuyện lãnh đạo và phát triển tổ chức dựa trên những giá trị tỉnh thức đã và đang diễn ra tại Việt Nam. 

Workshop cũng là cơ hội để đi sâu vào những câu chuyện và kinh nghiệm thực tế từ những Doanh nhân với nhiều năm trong lĩnh vực đầu tư, phát triển lãnh đạo đồng hành cùng quá trình bức phá của nhiều doanh nghiệp thành công.

🎯 Ông CHRIS FREUND – Tổng Giám đốc Mekong Capital.

🎯 Bà NGUYỄN PHI VÂN – Đồng sáng lập & điều hành Công ty World Franchise Associates và Công ty đầu tư Retail & Franchise Asia.

🎯 Ông PHẠM DUY HIẾU – Tổng Giám đốc AB BANK – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Startup Vietnam Foundation (SVF)

🎯 Bà NGUYỄN THỊ MINH GIANG – Giám đốc Nhân tài & Văn hóa Doanh nghiệp tại Mekong Capital.

Điều phối: ThS LƯƠNG NGỌC TIÊN – Sáng lập One Life Connection, Giảng viên Search Inside Yourself Người Việt đầu tiên.

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi trên hành trình xây dựng người doanh nhân toàn diện xuyên suốt chuỗi chương trình Thân – Tâm – Trí: Cội nguồn hạnh phúc.