HÀNH TRÌNH TÌM KIẾM CÁC GIẢI PHÁP HUẤN LUYỆN & ĐÀO TẠO TÁC ĐỘNG LÂU DÀI VÀ DẪN ĐẾN THAY ĐỔI VỀ TƯ DUY VÀ HÀNH VI NGƯỜI HỌC.

Tại One Life Connection chúng tôi quan tâm đến yêu cầu về tính thực tiễn và tác động cho khách hàng.

 

Trước những thay đổi và thách thức của thời đại, chúng tôi không ngừng tìm kiếm các mô hình đào tạo và phát triển lãnh đạo và tổ chức uy tín được chứng nhận toàn cầu và với những chuyên gia đào tạo và huấn luyện hàng đầu trong và ngoài nước.

Sau đó chúng tôi tích hợp kiến thức về môi trường làm việc và văn hoá Việt Nam vào cách thiết kế và thực hiện chương trình, nhằm đảm bảo kết quả hài lòng nhất cho khách hàng.

Chúng tôi đưa ra Gói giải pháp tích hợp trong các chương trình Huấn luyện & Đào tạo dựa trên nền tảng Thiền tỉnh thức.

Sau một vài tuần thường xuyên ứng dụng các kiến thức và kỹ năng mới, học viên sẽ có sự thay đổi về tư duy và hành vi.

Dựa trên bối cảnh và mong muốn của khách hàng, có thể về Gắn kết Đội ngũ, Văn hoá Doanh nghiệp hay Phát huy năng lực Lãnh đạo, chúng tôi đều có thể thiết kế và cung cấp Gói giải pháp đảm bảo hiệu quả trong ngắn hạn, trung hạn & dài hạn