introduction

WELCOME
TO ONE LIFE CONNECTION

Improve Performance and Purpose for individuals, teams and organizations with unique training & coaching solutions based on insights and applications of Mindfulness, Neuroscience, Emotional Intelligence, Happiness & Wellbeing in the workplace.


Watch and learn more.

View More

in the press

clients

events & programs

CALM YOUR ANXIOUS MIND
One Life Connection hân hạnh đồng hành cùng OSS Connect Women trong Webinar CALM YOUR ANXIOUS MIND dành cho nhân viên tập đoàn Schlumberger. Webinar diễn ra trong 2 ngày 29.04.2020 & 06.05.2020 (theo giờ Trung Mỹ).   Ngày 29.4 & 6.5 vừa qua, One Life Connection đã thực hiện 2 buổi Webinar với chủ […]
View More
TỌA ĐÀM: TRÍ TUỆ CẢM XÚC & SỰ THAY ĐỔI VỚI THỜI GIAN
  One Life Connection hân hạnh đồng hành cùng chương trình Toạ đàm “TRÍ TUỆ CẢM XÚC & SỰ THAY ĐỔI VỚI THỜI GIAN- EMOTIONAL INTELLIGENCE & HOW IT CHANGES WITH TIME”. Chương trình diễn ra vào ngày 12.01.2020 với sự góp mặt các khách mời đặc biệt: ♦ Nhiếp chính vương Gyalwa Dokhampa là […]
View More
WORKSHOP DOANH NHÂN HẠNH PHÚC- KHỞI NGUỒN MỌI CON ĐƯỜNG
Sau Workshop #1: Doanh nhân tự tại – Tìm trong chính mình và Workshop #2: Doanh nhân Tỉnh thức – Trách nhiệm từ chính mình, ngày 17.12.2019 One Life Connection tiế p tục đồng hành cùng Chuỗi chương trình YBA Thân-Tâm-Trí: Cội Nguồn Hạnh Phúc trong Workshop #3 chủ đề “Doanh nhân Hạnh phúc- Khởi […]
View More
WORKSHOP DOANH NHÂN TỈNH THỨC – TRÁCH NHIỆM TỪ CHÍNH MÌNH
  Tiếp theo sự thành công của Workshop #1: Doanh nhân tự tại – Tìm trong chính mình , ngày 22.10.2019 tới đây One Life Connection sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chuỗi chương trình YBA Thân-Tâm-Trí: Cội Nguồn Hạnh Phúc trong Workshop #2 Chủ đề “Lãnh đạo Tỉnh thức – Trách nhiệm từ chính mình. Chương trình […]
View More
Chương trình Search Inside Yourself với Doanh nhân Việt tại Lào 09/2019
Với sự hỗ trợ tổ chức của Hội Doanh nghiệp Việt Nam Hợp tác và Đầu tư tại Lào - Việt Lào BACI, Coach Lương
View More
view more events & programs