Guided Meditation – Self Esteem – 13 Minutes


Những khi bạn bị mất tự tin về chính mình, bạn dễ cảm thấy không ổn về mọi thứ xung quanh.

Những khi trong bạn còn giữ lại những nỗi buồn, những tổn thương từ rất lâu, bạn dễ cảm thấy như chúng là một phần của bạn. Và dù chúng tác động đến bạn thế nào, bạn cũng không từ bỏ chúng.

Cách bạn cảm nhận về chính mình, cách bạn cảm nhận về thế giới xung quanh, có thể thay đổi hay không? Bạn có lựa chọn nghĩ gì và cảm thấy gì được không?

Hãy ngồi yên xuống để ngẫm về sự tự do cảm xúc, và lựa chọn cho mình điều gì là tốt nhất với bạn nhé!