Vì sao chọn Thiền tỉnh thức?


Thiền không còn là phương pháp thực hành tâm thức huyền bí yêu cầu người thực tập phải hoàn toàn ngắt kết nối với cuộc sống và đi đến một nơi xa xôi nào đó. Giờ đây bạn hoàn toàn có thể ứng dụng bài tập thực hành thiền vào smartphone của mình hay tập cùng cộng đồng và tổ chức mà bạn đang sống. Thực hành thiền mang đến cơ hội để mọi người nhìn vào bên trong, để sống sâu sắc hơn với ba phẩm chất cốt lõi: Tập trung, Tỉnh thức và Lòng trắc ẩn


LƯỢC DỊCH COACH LUONG NGOC TIEN & TEAM, NGUỒN: 10% HAPPIER